Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • amania
 • lucyfer
 • alter-ego
 • krasiu
 • klaceha
 • Atencyjna
 • darshan
 • lekkoniepewna
 • Maryiczary
 • manivela
 • kasshoku
 • Mrraauu
 • aynis
 • bazant
 • rozekJagodowy
 • yochimu
 • lionheart
 • szaaatan
 • JesusOnMars
 • angelsdemon
 • godiva
 • halban
 • unitedsoupsfilm
 • panzajac
 • despejo
 • beetle
 • oxidejoyride
 • elleri
 • ulotnosc
 • buffay
 • gos123
 • secretlifeofroses
 • sillene
 • hydrosphere
 • outkapa
 • yepyep
 • sbt
 • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut vialexxie lexxie
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares vianezavisan nezavisan
3959 76cd 500
Reposted fromvandalize vandalize vianezavisan nezavisan
Play fullscreen
A million secrets unspoken
A million pieces broken
  hold my hand don't know how but I need you now
Reposted bynezavisan nezavisan
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viainsanedreamer insanedreamer
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted frombluuu bluuu viaiwanowicz iwanowicz
Reposted fromquestion question viamehhh mehhh
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Udław się (2001)
Reposted fromchuckpalahniuk chuckpalahniuk viaszydera szydera
5921 61d4
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viancmsp ncmsp
4973 67f4
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viaamelinowa amelinowa
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaamelinowa amelinowa
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafakingkrejzi fakingkrejzi
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viafakingkrejzi fakingkrejzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl