Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • amania
 • lucyfer
 • alter-ego
 • krasiu
 • klaceha
 • Atencyjna
 • darshan
 • lekkoniepewna
 • Maryiczary
 • manivela
 • kasshoku
 • Mrraauu
 • aynis
 • bazant
 • rozekJagodowy
 • yochimu
 • lionheart
 • szaaatan
 • JesusOnMars
 • angelsdemon
 • godiva
 • halban
 • unitedsoupsfilm
 • panzajac
 • despejo
 • beetle
 • oxidejoyride
 • elleri
 • ulotnosc
 • buffay
 • gos123
 • secretlifeofroses
 • sillene
 • hydrosphere
 • outkapa
 • yepyep
 • sbt
 • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

0229 8b53 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapkz451 pkz451
4729 87d4 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapkz451 pkz451
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapkz451 pkz451
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viasilence89 silence89
1521 6311 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
8745 4cc2 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6409 dc9f 500
Na punkcie jedzenia mamie odbija palma. 
Mam dość wszystkiego, a dopiero 13...

April 18 2018

Nie otworzyłem pani drzwi, udając że nikogo nie ma w domu. Przepraszam.
Play fullscreen
Reposted bySapereAudeGunToRun
Kolejny dzień. Chyba zwariuje z tej samotności.
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
To pa.
nie umiałem się przyjaźnić. nigdy nie pisałem do ludzi pierwszy. 

April 17 2018

3455 5d59 500
Rène Magritte, koniec świata, 1963
Reposted bysissikaiserinanythingcyelblotindxwyczesanagitaraxshouldigetoffreloveutionGunToRuncyel
nieokreślona pusta przestrzeń. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl