Tumblelog by Soup.io
 • zzuzen33
 • amania
 • lucyfer
 • alter-ego
 • krasiu
 • klaceha
 • Atencyjna
 • darshan
 • lekkoniepewna
 • Maryiczary
 • manivela
 • kasshoku
 • Mrraauu
 • aynis
 • bazant
 • rozekJagodowy
 • yochimu
 • lionheart
 • szaaatan
 • JesusOnMars
 • angelsdemon
 • godiva
 • halban
 • unitedsoupsfilm
 • panzajac
 • despejo
 • beetle
 • oxidejoyride
 • elleri
 • ulotnosc
 • buffay
 • gos123
 • secretlifeofroses
 • sillene
 • hydrosphere
 • outkapa
 • yepyep
 • sbt
 • stockholmsyndrome
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

6098 c089
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaly-pandzik maly-pandzik
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia viamaly-pandzik maly-pandzik
8347 860a
Bez limitu.
Reposted bygreywolf greywolf
8274 f09d
Reposted bypartyhardorgtfoBalladynagreywolffischikella

September 20 2017

5961 8081 500
Faye Dunaway, Bonnie and Clyde
Reposted bycomfortablynumbbercikgorzkaczekoladamoloutofmyhead
Ja jestem chyba z pokolenia, któremu zadawanie pytań obcym ludziom na temat "jak się mam ubrać" -wydaje się trochę dziwne i nie do końca to rozumiem. Ale abstrahując, oczywiście że to dobrze że jej zależy. :)
Zupko, tani nocleg w Warszawie to... ? :>

Płeć to móc

czy jakoś tak.
Signum temporis na dziś: (cytat z jednego z serwisów w internecie)  "W co mam się ubrać jak idę z chłopakiem do parku? Pomóżcie proszę bo to już jutro"
Nie pozostawaj na etapie "ochoty na coś."
Reposted bydivi divi

Pamiętajcie! Myślenie jest funkcją mózgu a nie klawiatury.

Reposted bydivieternaljourneyniskowolaparisienne
"już wystarczy" :)) 

September 19 2017

2621 6bd9
Przerażające. 
Reposted fromrichtich richtich viagdziejestola gdziejestola
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viazmijka zmijka
"Pięści robią *hytsz* tylko we filmie."
9349 5a40
Reposted bypartyhardorgtfoniskowocieniolubekBalladynahope24divilenifcatazniebieskimi
"Ciężko rozmawia się z taką osobą, która nie potrafi spojrzeć na coś z innej strony"
Reposted byoutofmyheadsgrialux3shiawasedawatarczyndivinezavisannezavisanpikkumyyinspirationslacrimasasylopathczekoladowezatraceniedivitobecontinuedokiemnieogarniesz
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl